Om oss

IPS ble først startet som enkeltmannsforetak i 1998 og i 2001 ble IPS – Ingeniørfirmaet Pål Skomedal AS etablert. IPS har spesialisert seg på oppgradering av tekniske anlegg i bygg, med spesielt fokus på behovsstyring, effektregulering, maksimalvokting og reduksjon av energiforbruk. I dette ligger VVS anlegg med vannbåren varme, ventilasjonsanlegg, VAV, kjøleanlegg, elkraftinstallasjoner og Sentral driftskontroll.

Ved gjennomgang av bygninger vurderer vi alle de tekniske installasjonene, og beregner kost nytte verdi (nedbetalingstiden) av de forskjellige tiltakene vi foreslår. Disse blir videre underlag for tilbud og Enova-søknad for å få støtte til enøktiltakene vi foreslår.

Energibesparelsene kan i noen tilfelle betale hele investeringen i inneværende år, men vanlig nedbetalingstid på investeringen er 3 til 5 år. Dette er avhengig av kompleksitet og omfang av tiltakene.

IPS er for noen kunder teknisk totalentreprenør for gjennomføring av entreprise.

Vi leverer også ventilasjonsanlegg i samarbeid med Bryn Byggklima AS, som vil være vår underleverandør på ventilasjonssiden dersom vi trenger ytterligere kapasitet. Vi har etablert et kontaktnett med underleverandører med skandinavisk ansatte medarbeidere som vi bruker ved gjennomføring av prosjekter.

Vi er i dag 8 ansatte på full tid. Vår organisasjon er liten men effektiv, og vi har et tverrfagelig høyt kompetansenivå med ingeniører og teknikere innen elektro, energi og miljø, automasjon og VVS.

Firmaet har hele tiden siden oppstart hatt en positiv utvikling og er gjeldfritt.

Samarbeidspartnere