SD-anlegg

Sliter du med store, kompliserte tekniske systemer som ikke snakker sammen?

IPS AS har lang erfaring med samhandling av større og mindre tekniske anlegg, og kan få dette til å fungere optimalt med kun utskifting av SD-anlegget og PLS utstyr. Ta kontakt for gratis befaring i dag!

Varmeanlegg

 • Fjernvarme, varmepumpe, olje- og biokjele og pellets maskin.
 • Solfanger anlegg.
 • Snøsmeltanlegg med YR værprognose.
 • Radiatoranlegg.
 • Maksvokting.
 • Kartlegging og prosjektering tekniske rom.

Kjøleanlegg

 • Fjernkjøling, varmepumpe, DX-maskiner.
 • Dataromkjøling og isvannsbaffel.
 • Kartlegging og prosjektering tekniske rom.
 • Maksvokting.

Romregulering

 • Sekvensstyring varme-, kjøl og VAV.
 • Prosjektering av romregulering og samspill tekniske anlegg.
 • Innkapping og prosjektering av VAV.
 • Optimizerstyring.
 • Lysstyring.

Ventilasjonsanlegg

 • Ombygging automatikk ventilasjonsanlegg.
 • Utskifting vifter, varmegjenvinner og tekniske komponenter.

Datavaktmesteren(R) er videreutviklet siden 1988 og det første systemet til Helikopterservice lever i dag i beste velgående, uten utskiftinger eller oppdateringer. Datavaktmesteren i dag, er tilbake kompatibelt med alle tidligere leverte systemer. Datavaktmesteren er utviklet med utgangspunkt i å spare energi, og systemet er ledende i Norge på energiøkonomisering. I dag kommuniserer vi digitalt med alle feltkomponenter som regulatorer og VAV spjeld, optimizere, og ventilasjonsaggregater, og dette blir visualisert i oversiktelige plantegninger, og systemtegninger av bygget. Går en komponent i bygget i stykker, blinker denne i bildet og varsler egen feil, samt feil fanges opp i alarmlogg.

Datavaktmesteren er et brukervennlig system som i årenes løp er blitt utviklet i tett samarbeid med brukerne. Det er levert over 2000 Datavaktmester- sentraler i hele Norge.

Mengderegulert varmeanlegg med nyinstallert varmepumpe til isvannsproduksjon og varmegjenvinning.
Kjøleanlegg med modbus kommunikasjon mot kjølemaskiner.
Ett rørs varme- og kjøleanlegg. Nyinstallerte kjølemaskiner og innlagt fjernvarme. 13stk Ventilasjonsanlegg med kombi varme-/kjølebatteri.
Romregulering med temperatur, CO2 og relativ fuktighet for styring av varme, kjøl og luft i sekvens. Digital kommunikasjon med VAV spjeld.
Temperaturovervåkning i haller, med styring av varme- og kjølepådrag via aggregater, blandevifter og aerotemp.
EOS direkte i SD-anlegget. Med tilhørende ET Kurve.
Ombygging av eldre ventilasjonsanlegg, med dagens løsninger. Innkapping av Belimo Energiventil på isvannsbatteri. Spredenettet i bygget er COMBI2000 som krever lav tillufts temperatur.